Nguyễn Kim - Food Center

20121100m²Vo Van Ngan - Thu Duc - HCMC