123
  • 123
  • 123
  • 123
  • 123

Dự Án: Ngân hàng Shinhan - PMH

Diện tích: 660 m2

Địa chỉ: S05, S06 Riverpark Residence, Nguyễn Đức Cảnh, D7

Năm: 2012

Ngân Hàng